Monthly Archives: March 2018

งานแต่งสไตล์มินิมอล น้อยแต่มาก เรียบแต่หรู

ธีมการจัดงานแต่งงานถือเป็นหัวใจสำคัญที่คู่รักต้องคิดเป็นอันดับแรก เพราะถือเป็นจุดเริ่มต้นของการเตรียมงานแต่งงาน ซึ่งในปัจจุบันก็มีหลากหลายเทรนด์ที่คู่รักสามารถเลือกมาเป็น Inspiration แต่ธีมงานที่อินเทรนด์ไม่มีเอาท์คงหนีไม่พ้นการจัดงานแนวมินินอล เพราะคอนเซ็ปถือเป็นการจัดงานที่เน้นความน้อยแต่มาก เรียบแต่หรู วันนี้เราเลยจะมาแนะนำคอนเซ็ปการจัดงานให้ไม่ตกเทรนด์ค่ะ เริ่มจากการมองหาสถานที่จัดงานที่เหมาะสม โดยการจัดงานสไตล์มินิมอล สถานที่จัดงานที่หลายคู่รักที่เน้นจัดงาน Outdoor ต้องคิดถึงคงหนีไม่พ้นสวนที่ให้ความเป็นธรรมชาติ เพียงเน้นการตกแต่งตัวเก้าอี้ด้วยดอกไม้สีขาวหรือกิ่งไม้สีเขียวค่ะ [...]