พลาดไม่ได้! สรุปสิ่งสำคัญที่บ่าวสาวต้องเตรียมไปจดทะเบียนสมรส

การจดทะเบียนสมรส

บ่าวสาวที่มีแพลนจะจัดงานแต่งงานหรือแม้กระทั่งใครที่จัดงานแต่งงานเสร็จเรียบร้อยไปแล้ว อย่าลืมวางแผนเรื่องของ การจดทะเบียนสมรส ด้วยนะคะ จะได้สละสถานะโสดอย่างเป็นทางการยังไงล่ะจ๊ะ สำหรับคนที่ไม่รู้ว่าเมื่อสมรักแล้ว จะจดทะเบียนสมรสต้องเตรียมอะไรไปบ้าง มานิตาก็นำสิ่งสำคัญที่บ่าวสาวป้ายแดงต้องเตรียมไปจดทะเบียนสมรสมาฝากกันที่นี่แล้วค่า

คุณสมบัติของผู้จดทะเบียนสมรส

ของตกแต่ง สมุดใส่ทะเบียนสมรส

ก่อนจะรู้ว่าต้องเตรียมอะไรไปบ้าง มาดูคุณสมบัติของคนที่สามารถจดทะเบียนสมรสได้ก่อนดีกว่าเนอะ จะได้ทราบว่าคุณมีคุณสมบัติตามที่กำหนดหรือไม่ค่ะ

 1. ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 17 ปีบริบูรณ์ หากอายุไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์ต้องมีบิดา มารดา หรือผู้ปกครองมาให้ความยินยอมด้วย กรณีที่อายุยังไม่ถึง 17 ปีบริบูรณ์ หากต้องการจดทะเบียนสมรสอย่างถูกกฎหมายต้องได้รับอนุญาตจากศาลเสียก่อน แต่ถ้าใครที่มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์แล้ว สามารถจดทะเบียนสมรสได้ด้วยตัวเองเลย

 2. ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือไร้ความสามารถ

 3. ไม่เป็นพี่น้องร่วมบิดามารดา หรือร่วมแต่บิดามารดา

 4. ไม่เป็นคู่สมรมของบุคคลอื่น

 5. ผู้รับบุตรบุญธรรมจะสมรสกับบุตรบุญธรรมไม่ได้

 6. ผู้หญิงที่เคยจดทะเบียนสมรสมาก่อน ถ้าจะจดทะเบียนกับชายคนเดิมสามารถจดได้เลย แต่ถ้าจะจดกับชายคนใหม่ต้องเว้นระยะเวลาจากการหย่าครั้งล่าสุดอย่างน้อง 310 วัน เพื่อจะได้เป็นการพิสูจน์ว่าหญิงคนนั้นตั้งครรภ์หรือไม่นั่นเอง แต่หากมีคำสั่งจากศาล มีใบรับรองแพทย์ว่าไม่ได้ตั้งครรภ์หรือคลอดบุตรระหว่างนั้น สามารถจดทะเบียนสมรสครั้งใหม่ได้โดยไม่ต้องรอให้ครบ 310 วัน ส่วนผู้ชายถ้าหย่าแล้ว สามารถจดทะเบียนใหม่กับผู้หญิงคนใหม่ได้เลยโดยไม่ต้องรอค่ะ

เอกสารที่ต้องเตรียม

การจดทะเบียนสมรส

Credit : brides

หลังจากทราบว่าตัวเองมีคุณสมบัติของผู้จดทะเบียนสมรสเรียบร้อยแล้ว ก็เตรียมเอกสารต่างๆ เพื่อเตรียมตัวไปจดทะเบียนสมรสได้ดังต่อไปนี้เลยค่า

 1. บัตรประชาชนตัวจริงที่ยังไม่หมดอายุหรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้

 2. ทะเบียนบ้านตัวจริง พร้อมสำเนา

 3. พยาน 2 คน พร้อมบัตรประชาชน

 4. หากเคยหย่าให้เอาหลักฐานการหย่าไปด้วย

 5. หากมีบุตรก่อนจดทะเบียนสมรส ให้เอาสูจิบัตรและทะเบียนบ้านของบุตรมาด้วย

 6. แบบฟอร์ม คร.1 หรือคำร้องขขอจดทะเบียนและบันทึกทะเบียนครอบครัว สามารถไปเอาที่อำเภอได้

กรณีที่จดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติ ต้องมีสำเนาหนังสือเดินทาง และหนังสือรับรองสถานภาพบุคคลจากสถานฑูต หรือสถานกงสุล หรือองค์การของรัฐบาลประเทศนั้น พร้อมคำแปลที่มีการรับรองว่าถูกต้องด้วยนะ

ขั้นตอนการจดทะเบียนสมรส

การจดทะเบียนสมรส

Credit : get-rishta

เตรียมเอกสารสำคัญต่างๆ เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะ ถ้าอย่างนั้นก็จูงมือคุณแฟนไปจดทะเบียนสมรสด้วยกันได้เลยค่ะ ซึ่งขั้นตอนการจดทะเบียนสมรสก็มีดังต่อไปนี้

 1. การจดทะเบียนสมรส สามารถยื่นคำร้องขอจดทะเบียนได้ที่สำนักงานเขตทุกเขตหรือที่ว่าการอำเภอทุกแห่ง โดยไม่ต้องคำนึงถึงภูมิลำเนาของคู่สมรส

 2. คู่สมรสยื่นคำร้องขอจดทะเบียนสมรสต่อเจ้าหน้าที่หรือนายทะเบียน ณ ที่ว่าการอำเภอ หรือสำนักทะเบียนเขตใดก็ได้ โดยไม่ต้องคำนึงถึงภูมิลำเนาของคู่สมรส

 3. คู่สมรสที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต้องนำบิดามารดาหรือผู้ปกครองโดยชอบธรรมมาให้ความยินยอม

 4. พยานบุคคล 2 คน

 5. หากคู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือทั้งสองฝ่ายเป็นคนต่างด้าว ต้องขอหนังสือรับรองสถานภาพบุคคลจากสถานฑูต หรือสถานกงสุลของประเทศนั้น พร้อมคำแปลที่มีการรับรองว่าถูกต้องด้วย ให้ยื่นพร้อมคำร้องขอจดทะเบียนสมรสต่อนายทะเบียน ณ ที่ว่าการอำเภอ หรือสำนักทะเบียน

ในการจดทะเบียนสมรส นายทะเบียนจะมีการสอบถามข้อมูลทั่วไปด้วย เช่น ข้อตกลงเกี่ยวกับเรื่องทรัพย์สินต่างๆ เป็นต้น ต่อจากนั้นก็จะเป็นการเซ็นในใบทะเบียนสมรสและให้พยาน 2 คนเซ็นรับทราบใบทะเบียนสมรสค่ะ เพียงเท่านี้คุณก็จะได้ทะเบียนสมรส (แบบฟอร์ม คร.2) และใบสำคัญการสมรส (แบบฟอร์ม คร.3) มาครองแล้วค่า เท่านี้ก็ถือว่าจบขั้นตอนของการจดทะเบียนสมรสแบบถูกต้องตามกฎหมายแล้ว

ค่าธรรมเนียมและเงื่อนไข

การจดทะเบียนสมรส

ปกติแล้ว การจดทะเบียนสมรสที่ว่าการอำเภอจะไม่มีค่าธรรมเนียมนะคะ แต่ใครที่จดนอกที่ว่าการอำเภอต้องเสียค่าธรรมเนียม 200 บาท รวมทั้งต้องจัดหารถเพื่อรับ-ส่งนายทะเบียนด้วย นอกจากนี้หากคุณไม่สามารถหาพยานมารับรองให้ได้ นายทะเบียนจะเป็นผู้จัดหาให้ แต่ต้องเสียค่าป่วยการพยานด้วยนะคะ

การจดทะเบียนสมรส
การจดทะเบียนสมรส
การจดทะเบียนสมรส
การจดทะเบียนสมรส
การจดทะเบียนสมรส

จะเห็นว่า การจดทะเบียนสมรส ไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะคะ เพียงแค่ต้องใช้เวลาเตรียมเอกสารให้ครบและเตรียมตัวให้พร้อมเท่านั้นเอง สำหรับใครที่สนใจการ์ดแต่งงานสวยๆ และของชำร่วย หรือไอเท็มที่ใช้ในงานแต่งงานที่น่าสนใจแล้วล่ะก็ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับทีมงานของมานิตาได้เลยนะคะ

ขอบคุณภาพจาก facebook PloenchitHouse

บริการงานเกี่ยวกับแต่งงาน

การ์ดแต่งงาน handmade Set N
การ์ดแต่งงาน
ของชำร่วย wedding gift favor
ของชำร่วย
ของตกแต่งงานแต่งงาน ป้าย welcome PP board มานิตา manita
ของตกแต่ง
การ์ดแต่งงานออนไลน์ การ์ดแต่งงาน การ์ดแต่งงานมานิตา Manita wedding invitation
การ์ดออนไลน์

สาขา แจ้งวัฒนะ

โทร : 02-760-4884 (10 คู่สาย)
89/17 หมู่ 7 โครงการ เวิร์คเพลส-แจ้งวัฒนะ
อ.ปากเกร็ด นนทบุรี
Google map : ⏵ คลิกที่นี่

สาขา ชลบุรี

โทร : 02-760-4884 (10 คู่สาย)
165/93 ซอย ศรีราชา-หนองค้อ 9
อ.ศรีราชา ชลบุรี
Google map : ⏵ คลิกที่นี่

สาขา โคราช

โทร : 02-760-4884 (10 คู่สาย)
1177/1 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง
อ.เมือง นครราชสีมา
Google map : ⏵ คลิกที่นี่

มานิตาเวดดิ้ง มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีให้กับคุณ ดูรายละเอียด