พลาดไม่ได้! สรุปสิ่งสำคัญที่บ่าวสาวต้องเตรียมไปจดทะเบียนสมรส

การจดทะเบียนสมรส

บ่าวสาวที่มีแพลนจะจัดงานแต่งงานหรือแม้กระทั่งใครที่จัดงานแต่งงานเสร็จเรียบร้อยไปแล้ว อย่าลืมวางแผนเรื่องของ การจดทะเบียนสมรส ด้วยนะคะ จะได้สละสถานะโสดอย่างเป็นทางการยังไงล่ะจ๊ะ สำหรับคนที่ไม่รู้ว่าเมื่อสมรักแล้ว จะจดทะเบียนสมรสต้องเตรียมอะไรไปบ้าง มานิตาก็นำสิ่งสำคัญที่บ่าวสาวป้ายแดงต้องเตรียมไปจดทะเบียนสมรสมาฝากกันที่นี่แล้วค่า

คุณสมบัติของผู้จดทะเบียนสมรส

ของตกแต่ง สมุดใส่ทะเบียนสมรส

ก่อนจะรู้ว่าต้องเตรียมอะไรไปบ้าง มาดูคุณสมบัติของคนที่สามารถจดทะเบียนสมรสได้ก่อนดีกว่าเนอะ จะได้ทราบว่าคุณมีคุณสมบัติตามที่กำหนดหรือไม่ค่ะ

 1. ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 17 ปีบริบูรณ์ หากอายุไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์ต้องมีบิดา มารดา หรือผู้ปกครองมาให้ความยินยอมด้วย กรณีที่อายุยังไม่ถึง 17 ปีบริบูรณ์ หากต้องการจดทะเบียนสมรสอย่างถูกกฎหมายต้องได้รับอนุญาตจากศาลเสียก่อน แต่ถ้าใครที่มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์แล้ว สามารถจดทะเบียนสมรสได้ด้วยตัวเองเลย

 2. ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือไร้ความสามารถ

 3. ไม่เป็นพี่น้องร่วมบิดามารดา หรือร่วมแต่บิดามารดา

 4. ไม่เป็นคู่สมรมของบุคคลอื่น

 5. ผู้รับบุตรบุญธรรมจะสมรสกับบุตรบุญธรรมไม่ได้

 6. ผู้หญิงที่เคยจดทะเบียนสมรสมาก่อน ถ้าจะจดทะเบียนกับชายคนเดิมสามารถจดได้เลย แต่ถ้าจะจดกับชายคนใหม่ต้องเว้นระยะเวลาจากการหย่าครั้งล่าสุดอย่างน้อง 310 วัน เพื่อจะได้เป็นการพิสูจน์ว่าหญิงคนนั้นตั้งครรภ์หรือไม่นั่นเอง แต่หากมีคำสั่งจากศาล มีใบรับรองแพทย์ว่าไม่ได้ตั้งครรภ์หรือคลอดบุตรระหว่างนั้น สามารถจดทะเบียนสมรสครั้งใหม่ได้โดยไม่ต้องรอให้ครบ 310 วัน ส่วนผู้ชายถ้าหย่าแล้ว สามารถจดทะเบียนใหม่กับผู้หญิงคนใหม่ได้เลยโดยไม่ต้องรอค่ะ

เอกสารที่ต้องเตรียม

การจดทะเบียนสมรส

Credit : brides

หลังจากทราบว่าตัวเองมีคุณสมบัติของผู้จดทะเบียนสมรสเรียบร้อยแล้ว ก็เตรียมเอกสารต่างๆ เพื่อเตรียมตัวไปจดทะเบียนสมรสได้ดังต่อไปนี้เลยค่า

 1. บัตรประชาชนตัวจริงที่ยังไม่หมดอายุหรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้

 2. ทะเบียนบ้านตัวจริง พร้อมสำเนา

 3. พยาน 2 คน พร้อมบัตรประชาชน

 4. หากเคยหย่าให้เอาหลักฐานการหย่าไปด้วย

 5. หากมีบุตรก่อนจดทะเบียนสมรส ให้เอาสูจิบัตรและทะเบียนบ้านของบุตรมาด้วย

 6. แบบฟอร์ม คร.1 หรือคำร้องขขอจดทะเบียนและบันทึกทะเบียนครอบครัว สามารถไปเอาที่อำเภอได้

กรณีที่จดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติ ต้องมีสำเนาหนังสือเดินทาง และหนังสือรับรองสถานภาพบุคคลจากสถานฑูต หรือสถานกงสุล หรือองค์การของรัฐบาลประเทศนั้น พร้อมคำแปลที่มีการรับรองว่าถูกต้องด้วยนะ

ขั้นตอนการจดทะเบียนสมรส

การจดทะเบียนสมรส

Credit : get-rishta

เตรียมเอกสารสำคัญต่างๆ เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะ ถ้าอย่างนั้นก็จูงมือคุณแฟนไปจดทะเบียนสมรสด้วยกันได้เลยค่ะ ซึ่งขั้นตอนการจดทะเบียนสมรสก็มีดังต่อไปนี้

 1. การจดทะเบียนสมรส สามารถยื่นคำร้องขอจดทะเบียนได้ที่สำนักงานเขตทุกเขตหรือที่ว่าการอำเภอทุกแห่ง โดยไม่ต้องคำนึงถึงภูมิลำเนาของคู่สมรส

 2. คู่สมรสยื่นคำร้องขอจดทะเบียนสมรสต่อเจ้าหน้าที่หรือนายทะเบียน ณ ที่ว่าการอำเภอ หรือสำนักทะเบียนเขตใดก็ได้ โดยไม่ต้องคำนึงถึงภูมิลำเนาของคู่สมรส

 3. คู่สมรสที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต้องนำบิดามารดาหรือผู้ปกครองโดยชอบธรรมมาให้ความยินยอม

 4. พยานบุคคล 2 คน

 5. หากคู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือทั้งสองฝ่ายเป็นคนต่างด้าว ต้องขอหนังสือรับรองสถานภาพบุคคลจากสถานฑูต หรือสถานกงสุลของประเทศนั้น พร้อมคำแปลที่มีการรับรองว่าถูกต้องด้วย ให้ยื่นพร้อมคำร้องขอจดทะเบียนสมรสต่อนายทะเบียน ณ ที่ว่าการอำเภอ หรือสำนักทะเบียน

ในการจดทะเบียนสมรส นายทะเบียนจะมีการสอบถามข้อมูลทั่วไปด้วย เช่น ข้อตกลงเกี่ยวกับเรื่องทรัพย์สินต่างๆ เป็นต้น ต่อจากนั้นก็จะเป็นการเซ็นในใบทะเบียนสมรสและให้พยาน 2 คนเซ็นรับทราบใบทะเบียนสมรสค่ะ เพียงเท่านี้คุณก็จะได้ทะเบียนสมรส (แบบฟอร์ม คร.2) และใบสำคัญการสมรส (แบบฟอร์ม คร.3) มาครองแล้วค่า เท่านี้ก็ถือว่าจบขั้นตอนของการจดทะเบียนสมรสแบบถูกต้องตามกฎหมายแล้ว

ค่าธรรมเนียมและเงื่อนไข

การจดทะเบียนสมรส

ปกติแล้ว การจดทะเบียนสมรสที่ว่าการอำเภอจะไม่มีค่าธรรมเนียมนะคะ แต่ใครที่จดนอกที่ว่าการอำเภอต้องเสียค่าธรรมเนียม 200 บาท รวมทั้งต้องจัดหารถเพื่อรับ-ส่งนายทะเบียนด้วย นอกจากนี้หากคุณไม่สามารถหาพยานมารับรองให้ได้ นายทะเบียนจะเป็นผู้จัดหาให้ แต่ต้องเสียค่าป่วยการพยานด้วยนะคะ

การจดทะเบียนสมรส
การจดทะเบียนสมรส
การจดทะเบียนสมรส
การจดทะเบียนสมรส
การจดทะเบียนสมรส

จะเห็นว่า การจดทะเบียนสมรส ไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะคะ เพียงแค่ต้องใช้เวลาเตรียมเอกสารให้ครบและเตรียมตัวให้พร้อมเท่านั้นเอง สำหรับใครที่สนใจการ์ดแต่งงานสวยๆ และของชำร่วย หรือไอเท็มที่ใช้ในงานแต่งงานที่น่าสนใจแล้วล่ะก็ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับทีมงานของมานิตาได้เลยนะคะ

ขอบคุณภาพจาก facebook PloenchitHouse

บริการงานเกี่ยวกับแต่งงาน

การ์ดแต่งงาน handmade Set N
การ์ดแต่งงาน
ของชำร่วย wedding gift favor
ของชำร่วย
ของตกแต่งงานแต่งงาน ป้าย welcome PP board มานิตา manita
ของตกแต่ง
การ์ดแต่งงานออนไลน์ การ์ดแต่งงาน การ์ดแต่งงานมานิตา Manita wedding invitation
การ์ดออนไลน์

add line พูดคุยกับ มานิตา เวดดิ้ง
add line พูดคุยกับ มานิตา เวดดิ้ง

สาขา แจ้งวัฒนะ

โทร : 02-760-4884 (10 คู่สาย)
89/17 หมู่ 7 โครงการ เวิร์คเพลส-แจ้งวัฒนะ
อ.ปากเกร็ด นนทบุรี
Google map : ⏵ คลิกที่นี่

สาขา ชลบุรี

โทร : 02-760-4884 (10 คู่สาย)
165/93 ซอย ศรีราชา-หนองค้อ 9
อ.ศรีราชา ชลบุรี
Google map : ⏵ คลิกที่นี่

สาขา โคราช

โทร : 02-760-4884 (10 คู่สาย)
1177/1 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง
อ.เมือง นครราชสีมา
Google map : ⏵ คลิกที่นี่

มานิตาเวดดิ้ง มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีให้กับคุณ ดูรายละเอียด