“ทะเบียนสมรส” สำคัญกับชีวิตคู่แค่ไหน?

“ทะเบียนสมรส” สำคัญกับชีวิตคู่แค่ไหน

ทะเบียนสมรส จดหรือไม่จดดีนะ?? มานิตาเชื่อว่าคำถามนี้ คงเป็นคำถามสำคัญภายในใจของคู่รักหลายๆคู่ที่ตกลงปลงใจแต่งงานกันแต่ยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะจดทะเบียนสมรสดีไหม เพราะด้วยค่านิยมแต่งงานสมัยใหม่ที่ไม่ต้องการการันตีชีวิตคู่ด้วยกระดาษเพียงแผ่นเดียว แต่รู้หรือไม่คะว่า “ทะเบียนสมรส” มีความสำคัญสำหรับชีวิตคู่และทายาท มีผลทางกฎหมายหลายประการ ซึ่งวันนี้มานิตาจะมาช่วยเพื่อน ๆ ทำความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับความสำคัญของการจดทะเบียนสมรสแบบฉบับเข้าใจง่ายกันค่ะ

ทะเบียนสมรส จดหรือไม่จดดีนะ?? ทะเบียนสมรส จดทะเบียนสมรส

ทะเบียนสมรส คืออะไร?

ทะเบียนสมรส คืออะไร? ทะเบียนสมรส จดทะเบียนสมรส

ทะเบียนสมรส เรียกว่าเป็นเอกสารพันธสัญญาทางกฎหมายที่ใช้ยืนยันความสัมพันธ์ของคู่สามีและภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมาย เอกสารทะเบียนสมรสจึงเป็นหลักฐานสำคัญที่ใช้สำหรับการยืนยันสิทธิ์ต่างๆที่เกิดขึ้นระหว่างสามีและภรรยา เช่น การรับรองบุตร การซื้อทรัพย์สิน การฟ้องหย่าที่จะส่งผลไปถึงข้อตกลงต่างๆทั้งการแบ่งสินสมรส ค่าเลี้ยงดูและสิทธิการดูแลบุตรด้วยค่ะ รวมถึงการตรวจสอบทางบัญชีของทั้งสามีและภรรยาในการดำเนินธุรกิจ หรือการดำรงตำแหน่งทางการเมืองอีกด้วย

ข้อดีของการจดทะเบียนสมรส

หากมองกันในแง่กฎหมายแล้วนั้น มานิตาคิดว่าการจดทะเบียนสมรสค่อนข้างเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สามีภรรยามากกว่าการไม่จดทะเบียนสมรส โดยเฉพาะการจัดการธุระต่างๆ ซึ่งให้ผลดีในแง่ของข้อกฎหมายมากมาย อาทิ เช่น

 • การจดทะเบียนสมรสจะทำให้สามีภรรยามีสิทธิ์ในการจัดการสินสมรสร่วมกันได้
 • การจดทะเบียนสมรสมีผลต่อการรับรองบุตร ทำให้บุตรมีสิทธิ์รับมรดกของคู่สมรสเมื่ออีกฝ่ายเสียชีวิต
 • คู่สมรสที่จดทะเบียนหรือบุตร มีสิทธิ์รับเงินจากทางราชการหรือนายจ้างกรณีที่คู่สมรสเสียชีวิต เช่นเงินบำเหน็จตกทอด สงเคราะห์บุตรตามกฎหมายแรงงาน
 • คู่สมรสที่จดทะเบียนจะมีสิทธิ์ฟ้องร้อง ดำเนินคดี เรียกค่าเสียหายแทนกันได้ เช่น สามีเกิดอุบัติเหตุรถชนถึงชีวิต ภรรยาก็สามารถเรียกค่าเสียหายได้ นั่นเองค่ะ
 • หากพบว่าคู่สมรสประพฤติมิชอบ เช่นการมีชู้ คู่สมรสที่จดทะเบียนสามารถเรียกค่าเสียหายจากทั้งคู่สมรสของตนและเรียกค่าเสียหายจากชู้ได้ด้วยนะคะ
 • การจดทะเบียนสมรสจะได้ผลประโยชน์ทางภาษีหรือเรียกว่าค่าลดหย่อนภาษีเงินได้ สำหรับบุตรและคู่สมรสที่ไม่มีรายได้
 • ข้อดีของการจดทะเบียนสมรส จัดงานแต่งงาน จดทะเบียนสมรส

  ข้อเสียของการจดทะเบียนสมรส

  แน่นอนว่ามีข้อดีก็ต้องมีข้อเสียเช่นกันค่ะ อันดับแรกเลย การจดทะเบียนสมรสจะมีผลทางกฏหมายที่บังคับให้คู่สามีภรรยาต้องรับผิดชอบร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นการกู้ยืม หนี้สิน และทรัพย์สินต่างๆ เพราะเมื่อแต่งงานแล้ว ทรัพย์สินของสามีหรือภรรยา ที่ได้มาหลังจากจดทะเบียนสมรสจะกลายเป็นสินสมรสทั้งหมด นั่นเองค่ะ

  ข้อเสียของการจดทะเบียนสมรส

  ขั้นตอนในการจดทะเบียนสมรส

  หากว่าคู่รักที่ตกลงปลงใจแต่งงานและพร้อมที่จะจดทะเบียนสมรสกันแล้ว แต่ยังสงสัยว่าขั้นตอนและเอกสารสำหรับการจดทะเบียนสมรสมีอะไร และต้องทำอย่างไรบ้าง มานิตาแนะนำว่าไม่ต้องกังวลไปนะคะ เพราะการจดทะเบียนสมรสมีเอกสารสำคัญ เพียง 3 อย่างเท่านั้น คือ

  1. บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง หรือบัตรอื่น ๆ ที่ทางราชการออกให้

  2. สำเนาทะเบียนบ้าน

  3. กรณีที่คู่สมรสเป็นชาวต่างชาติ ให้ใช้สำเนาหนังสือเดินทางติดมาด้วยนะคะ หรือจะใช้เป็นหนังสือรับรองสถานภาพบุคคลจากสถานทูตหรือสถานกงสุล หรือองค์การของรัฐบาลที่ประเทศนั้น ๆ มอบหมาย พร้อมแปลให้เรียบร้อยค่ะ

  ขั้นตอนในการจดทะเบียนสมรส จัดงานแต่งงาน จดทะเบียนสมรส

  Credit: freepik

  เมื่อเตรียมเอกสารพร้อมแล้ว คู่สมรสก็เลือกวันและเวลาที่สะดวกไปยังสำนักงานเขตที่สะดวกหรือใกล้บ้านได้เลยค่ะ ซึ่งการจดทะเบียนสมรสไม่จำกัดอยู่แค่ในจังหวัดหรือภูมิลำเนาของคู่สมรสนะคะ สะดวกจังหวัดไหน เขตไหนก็สามารถจดทะเบียนได้เช่นกันค่ะ ซึ่งขั้นตอนการจดทะเบียนจะเป็นตามนี้ค่ะ

 • คู่สมรสและพยานอย่างน้อย 2 คนเดินทางไปพร้อมกัน ณ สำนักงานเขตที่เลือก จากนั้นนายทะเบียนจะทำการตรวจสอบเอกสารและหลักฐานของผู้ขอจดทะเบียนสมรส
 • เมื่อตรวจสอบหลักฐานต่าง ๆ ครบถ้วน นายทะเบียนจะพิจารณาคุณสมบัติของผู้ขอจดทะเบียนสมรส และดำเนินการจดทะเบียนให้ผู้ขอจดทะเบียนสมรส
 • หลังจากนั้นค่ะ นายทะเบียนจะลงรายการพิมพ์ข้อความในทะเบียนสมรส และใบสำคัญการสมรส รวมถึงข้อตกลงที่เกี่ยวกับทรัพย์สินและเรื่องอื่น ๆ โดยจะต้องทำการตรวจสอบรายละเอียดต่าง ๆ ในใบทะเบียนสมรสให้ถูกต้องและครบถ้วน หากตรวจสอบแล้วไม่มีส่วนใดผิดพลาดก็สามารถพิมพ์ใบทะเบียนสมรสได้เลย
 • จากนั้นคู่สมรสตรวจสอบความถูกต้องในเอกสารและทำการลงลายมือชื่อในทะเบียนสมรส นายทะเบียนลงชื่อในใบสำคัญการสมรส และมอบใบทะเบียนสมรสให้กับคู่สามีภรรยาคนละหนึ่งฉบับเป็นอันจบขั้นตอนการจดทะเบียนสมรสค่ะ
 • ขั้นตอนในการจดทะเบียนสมรส จัดงานแต่งงาน จดทะเบียนสมรส

  เก็บรักษาทะเบียนสมรส

  หากบ่าวสาวคู่ไหนตกลงปลงใจจูงมือกันไปจดทะเบียนสมรสเรียบร้อยแล้วละก็ อย่าลืมแวะมาดูปกทะเบียนสมรสสวย ๆ ที่เว็บไซต์หรือที่หน้าร้านมานิตาได้เลยค่ะ เพราะทะเบียนสมรสเป็นเอกสารสำคัญที่ต้องได้รับการดูแลอย่างดี มานิตาจึงใส่ใจออกแบบปกทะเบียนสมรสให้สวยงามและแข็งแรงทนทาน ซึ่งคู่รักสามารถออกแบบให้เข้ากับธีมงานแต่งงาน หรือแบบการ์ดแต่งงานของคุณได้ด้วยนะคะ เพื่อให้ปกทะเบียนสมรสเป็นตัวช่วยเก็บใบสัญญาความรักไว้ได้อย่างคงทน กลับมาเปิดดูก็จะทำให้นึกถึงช่วงเวลาสำคัญในวันแต่งงานด้วยนะคะ

  เก็บรักษาทะเบียนสมรส ทะเบียนสมรส แต่งงาน
  เก็บรักษาทะเบียนสมรส ทะเบียนสมรส แต่งงาน

  เป็นอย่างไรบ้างคะ กับข้อมูลเกี่ยวกับ “ทะเบียนสมรส” ที่มานิตาได้แนะนำไป เพื่อน ๆ พอจะทราบความสำคัญและประโยชน์ของการจดทะเบียนสมรสกันแล้วใช่ไหมคะ ดังนั้นใครที่กำลังจะแต่งงาน หรือแต่งงานไปแล้วแต่ยังไม่ได้จดทะเบียนสมรส ลองกลับมาทบทวนกันอีกครั้งค่ะว่าจริงๆ แล้วการจดทะเบียนสมรสสำคัญกับเราหรือไม่ แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจและเหตุผลของแต่ละคู่นะคะ เพราะอย่างไรแล้วคู่ชีวิตที่อยู่กับด้วยความรักและความเข้าใจคือสิ่งสำคัญที่สุดค่ะ

  บริการงานเกี่ยวกับแต่งงาน

  การ์ดแต่งงาน handmade Set N
  การ์ดแต่งงาน
  ของชำร่วย wedding gift favor
  ของชำร่วย
  ของตกแต่งงานแต่งงาน ป้าย welcome PP board มานิตา manita
  ของตกแต่ง
  การ์ดแต่งงานออนไลน์ การ์ดแต่งงาน การ์ดแต่งงานมานิตา Manita wedding invitation
  การ์ดออนไลน์

  สาขา แจ้งวัฒนะ

  โทร : 02-760-4884 (10 คู่สาย)
  89/17 หมู่ 7 โครงการ เวิร์คเพลส-แจ้งวัฒนะ
  อ.ปากเกร็ด นนทบุรี
  Google map : ⏵ คลิกที่นี่

  สาขา ชลบุรี

  โทร : 02-760-4884 (10 คู่สาย)
  165/93 ซอย ศรีราชา-หนองค้อ 9
  อ.ศรีราชา ชลบุรี
  Google map : ⏵ คลิกที่นี่

  สาขา โคราช

  โทร : 02-760-4884 (10 คู่สาย)
  1177/1 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง
  อ.เมือง นครราชสีมา
  Google map : ⏵ คลิกที่นี่

  มานิตาเวดดิ้ง มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีให้กับคุณ ดูรายละเอียด