“ทะเบียนสมรส” สำคัญกับชีวิตคู่แค่ไหน?

“ทะเบียนสมรส” สำคัญกับชีวิตคู่แค่ไหน

ทะเบียนสมรส จดหรือไม่จดดีนะ?? มานิตาเชื่อว่าคำถามนี้ คงเป็นคำถามสำคัญภายในใจของคู่รักหลายๆคู่ที่ตกลงปลงใจแต่งงานกันแต่ยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะจดทะเบียนสมรสดีไหม เพราะด้วยค่านิยมแต่งงานสมัยใหม่ที่ไม่ต้องการการันตีชีวิตคู่ด้วยกระดาษเพียงแผ่นเดียว แต่รู้หรือไม่คะว่า “ทะเบียนสมรส” มีความสำคัญสำหรับชีวิตคู่และทายาท มีผลทางกฎหมายหลายประการ ซึ่งวันนี้มานิตาจะมาช่วยเพื่อน ๆ ทำความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับความสำคัญของการจดทะเบียนสมรสแบบฉบับเข้าใจง่ายกันค่ะ

ทะเบียนสมรส จดหรือไม่จดดีนะ?? ทะเบียนสมรส จัดงานแต่งงาน จดทะเบียนสมรส แต่งงาน

ทะเบียนสมรส คืออะไร?

ทะเบียนสมรส คืออะไร? ทะเบียนสมรส จัดงานแต่งงาน จดทะเบียนสมรส แต่งงาน

ทะเบียนสมรส เรียกว่าเป็นเอกสารพันธสัญญาทางกฎหมายที่ใช้ยืนยันความสัมพันธ์ของคู่สามีและภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมาย เอกสารทะเบียนสมรสจึงเป็นหลักฐานสำคัญที่ใช้สำหรับการยืนยันสิทธิ์ต่างๆที่เกิดขึ้นระหว่างสามีและภรรยา เช่น การรับรองบุตร การซื้อทรัพย์สิน การฟ้องหย่าที่จะส่งผลไปถึงข้อตกลงต่างๆทั้งการแบ่งสินสมรส ค่าเลี้ยงดูและสิทธิการดูแลบุตรด้วยค่ะ รวมถึงการตรวจสอบทางบัญชีของทั้งสามีและภรรยาในการดำเนินธุรกิจ หรือการดำรงตำแหน่งทางการเมืองอีกด้วย

ข้อดีของการจดทะเบียนสมรส

หากมองกันในแง่กฎหมายแล้วนั้น มานิตาคิดว่าการจดทะเบียนสมรสค่อนข้างเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สามีภรรยามากกว่าการไม่จดทะเบียนสมรส โดยเฉพาะการจัดการธุระต่างๆ ซึ่งให้ผลดีในแง่ของข้อกฎหมายมากมาย อาทิ เช่น

 • การจดทะเบียนสมรสจะทำให้สามีภรรยามีสิทธิ์ในการจัดการสินสมรสร่วมกันได้
 • การจดทะเบียนสมรสมีผลต่อการรับรองบุตร ทำให้บุตรมีสิทธิ์รับมรดกของคู่สมรสเมื่ออีกฝ่ายเสียชีวิต
 • คู่สมรสที่จดทะเบียนหรือบุตร มีสิทธิ์รับเงินจากทางราชการหรือนายจ้างกรณีที่คู่สมรสเสียชีวิต เช่นเงินบำเหน็จตกทอด สงเคราะห์บุตรตามกฎหมายแรงงาน
 • คู่สมรสที่จดทะเบียนจะมีสิทธิ์ฟ้องร้อง ดำเนินคดี เรียกค่าเสียหายแทนกันได้ เช่น สามีเกิดอุบัติเหตุรถชนถึงชีวิต ภรรยาก็สามารถเรียกค่าเสียหายได้ นั่นเองค่ะ
 • หากพบว่าคู่สมรสประพฤติมิชอบ เช่นการมีชู้ คู่สมรสที่จดทะเบียนสามารถเรียกค่าเสียหายจากทั้งคู่สมรสของตนและเรียกค่าเสียหายจากชู้ได้ด้วยนะคะ
 • การจดทะเบียนสมรสจะได้ผลประโยชน์ทางภาษีหรือเรียกว่าค่าลดหย่อนภาษีเงินได้ สำหรับบุตรและคู่สมรสที่ไม่มีรายได้
 • ข้อดีของการจดทะเบียนสมรส ทะเบียนสมรส จัดงานแต่งงาน จดทะเบียนสมรส แต่งงาน

  ข้อเสียของการจดทะเบียนสมรส

  แน่นอนว่ามีข้อดีก็ต้องมีข้อเสียเช่นกันค่ะ อันดับแรกเลย การจดทะเบียนสมรสจะมีผลทางกฏหมายที่บังคับให้คู่สามีภรรยาต้องรับผิดชอบร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นการกู้ยืม หนี้สิน และทรัพย์สินต่างๆ เพราะเมื่อแต่งงานแล้ว ทรัพย์สินของสามีหรือภรรยา ที่ได้มาหลังจากจดทะเบียนสมรสจะกลายเป็นสินสมรสทั้งหมด นั่นเองค่ะ

  ข้อเสียของการจดทะเบียนสมรส ทะเบียนสมรส จัดงานแต่งงาน จดทะเบียนสมรส แต่งงาน

  ขั้นตอนในการจดทะเบียนสมรส

  หากว่าคู่รักที่ตกลงปลงใจแต่งงานและพร้อมที่จะจดทะเบียนสมรสกันแล้ว แต่ยังสงสัยว่าขั้นตอนและเอกสารสำหรับการจดทะเบียนสมรสมีอะไร และต้องทำอย่างไรบ้าง มานิตาแนะนำว่าไม่ต้องกังวลไปนะคะ เพราะการจดทะเบียนสมรสมีเอกสารสำคัญ เพียง 3 อย่างเท่านั้น คือ

  1. บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง หรือบัตรอื่น ๆ ที่ทางราชการออกให้

  2. สำเนาทะเบียนบ้าน

  3. กรณีที่คู่สมรสเป็นชาวต่างชาติ ให้ใช้สำเนาหนังสือเดินทางติดมาด้วยนะคะ หรือจะใช้เป็นหนังสือรับรองสถานภาพบุคคลจากสถานทูตหรือสถานกงสุล หรือองค์การของรัฐบาลที่ประเทศนั้น ๆ มอบหมาย พร้อมแปลให้เรียบร้อยค่ะ

  ขั้นตอนในการจดทะเบียนสมรส ทะเบียนสมรส จัดงานแต่งงาน จดทะเบียนสมรส แต่งงาน

  Credit: freepik

  เมื่อเตรียมเอกสารพร้อมแล้ว คู่สมรสก็เลือกวันและเวลาที่สะดวกไปยังสำนักงานเขตที่สะดวกหรือใกล้บ้านได้เลยค่ะ ซึ่งการจดทะเบียนสมรสไม่จำกัดอยู่แค่ในจังหวัดหรือภูมิลำเนาของคู่สมรสนะคะ สะดวกจังหวัดไหน เขตไหนก็สามารถจดทะเบียนได้เช่นกันค่ะ ซึ่งขั้นตอนการจดทะเบียนจะเป็นตามนี้ค่ะ

 • คู่สมรสและพยานอย่างน้อย 2 คนเดินทางไปพร้อมกัน ณ สำนักงานเขตที่เลือก จากนั้นนายทะเบียนจะทำการตรวจสอบเอกสารและหลักฐานของผู้ขอจดทะเบียนสมรส
 • เมื่อตรวจสอบหลักฐานต่าง ๆ ครบถ้วน นายทะเบียนจะพิจารณาคุณสมบัติของผู้ขอจดทะเบียนสมรส และดำเนินการจดทะเบียนให้ผู้ขอจดทะเบียนสมรส
 • หลังจากนั้นค่ะ นายทะเบียนจะลงรายการพิมพ์ข้อความในทะเบียนสมรส และใบสำคัญการสมรส รวมถึงข้อตกลงที่เกี่ยวกับทรัพย์สินและเรื่องอื่น ๆ โดยจะต้องทำการตรวจสอบรายละเอียดต่าง ๆ ในใบทะเบียนสมรสให้ถูกต้องและครบถ้วน หากตรวจสอบแล้วไม่มีส่วนใดผิดพลาดก็สามารถพิมพ์ใบทะเบียนสมรสได้เลย
 • จากนั้นคู่สมรสตรวจสอบความถูกต้องในเอกสารและทำการลงลายมือชื่อในทะเบียนสมรส นายทะเบียนลงชื่อในใบสำคัญการสมรส และมอบใบทะเบียนสมรสให้กับคู่สามีภรรยาคนละหนึ่งฉบับเป็นอันจบขั้นตอนการจดทะเบียนสมรสค่ะ
 • ขั้นตอนในการจดทะเบียนสมรส ทะเบียนสมรส จัดงานแต่งงาน จดทะเบียนสมรส แต่งงาน

  เก็บรักษาทะเบียนสมรส

  หากบ่าวสาวคู่ไหนตกลงปลงใจจูงมือกันไปจดทะเบียนสมรสเรียบร้อยแล้วละก็ อย่าลืมแวะมาดูปกทะเบียนสมรสสวย ๆ ที่เว็บไซต์หรือที่หน้าร้านมานิตาได้เลยค่ะ เพราะทะเบียนสมรสเป็นเอกสารสำคัญที่ต้องได้รับการดูแลอย่างดี มานิตาจึงใส่ใจออกแบบปกทะเบียนสมรสให้สวยงามและแข็งแรงทนทาน ซึ่งคู่รักสามารถออกแบบให้เข้ากับธีมงานแต่งงาน หรือแบบการ์ดแต่งงานของคุณได้ด้วยนะคะ เพื่อให้ปกทะเบียนสมรสเป็นตัวช่วยเก็บใบสัญญาความรักไว้ได้อย่างคงทน กลับมาเปิดดูก็จะทำให้นึกถึงช่วงเวลาสำคัญในวันแต่งงานด้วยนะคะ

  เก็บรักษาทะเบียนสมรส ทะเบียนสมรส จัดงานแต่งงาน จดทะเบียนสมรส แต่งงาน
  เก็บรักษาทะเบียนสมรส ทะเบียนสมรส จัดงานแต่งงาน จดทะเบียนสมรส แต่งงาน

  เป็นอย่างไรบ้างคะ กับข้อมูลเกี่ยวกับ “ทะเบียนสมรส” ที่มานิตาได้แนะนำไป เพื่อน ๆ พอจะทราบความสำคัญและประโยชน์ของการจดทะเบียนสมรสกันแล้วใช่ไหมคะ ดังนั้นใครที่กำลังจะแต่งงาน หรือแต่งงานไปแล้วแต่ยังไม่ได้จดทะเบียนสมรส ลองกลับมาทบทวนกันอีกครั้งค่ะว่าจริงๆ แล้วการจดทะเบียนสมรสสำคัญกับเราหรือไม่ แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจและเหตุผลของแต่ละคู่นะคะ เพราะอย่างไรแล้วคู่ชีวิตที่อยู่กับด้วยความรักและความเข้าใจคือสิ่งสำคัญที่สุดค่ะ

  บริการงานเกี่ยวกับแต่งงาน

  การ์ดแต่งงาน handmade Set N
  การ์ดแต่งงาน
  ของชำร่วย wedding gift favor
  ของชำร่วย
  ของตกแต่งงานแต่งงาน ป้าย welcome PP board มานิตา manita
  ของตกแต่ง
  การ์ดแต่งงานออนไลน์ การ์ดแต่งงาน การ์ดแต่งงานมานิตา Manita wedding invitation
  การ์ดออนไลน์
  add line พูดคุยกับ มานิตา เวดดิ้ง
  add line พูดคุยกับ มานิตา เวดดิ้ง

  สาขา สามย่าน

  โทร : 02-760-4884 (10 คู่สาย)
  ห้อง 109, 118 ซอยจุฬา 5 ถนนวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
  Google map : ⏵ คลิกที่นี่

  สาขา แจ้งวัฒนะ

  โทร : 02-760-4884 (10 คู่สาย)
  89/17 หมู่7 โครงการ เวิร์คเพลส-แจ้งวัฒนะ อ.ปากเกร็ด นนทบุรี
  Google map : ⏵ คลิกที่นี่

  สาขา ชลบุรี

  โทร : 02-760-4884 (10 คู่สาย)
  165/93 ซอยศรีราชา-หนองค้อ 9
  อ.ศรีราชา ชลบุรี
  Google map : ⏵ คลิกที่นี่

  สาขา โคราช

  โทร : 02-760-4884 (10 คู่สาย)
  1177/1 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง
  อ.เมือง นครราชสีมา
  Google map : ⏵ คลิกที่นี่

  มานิตาเวดดิ้ง มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีให้กับคุณ ดูรายละเอียด