แบบฟอร์มกรอกข้อมูลการ์ดแต่งงาน

2. ชื่อผู้ใหญ่ ฝ่ายเจ้าสาว (Bride's parents)

3. ชื่อผู้ใหญ่ ฝ่ายเจ้าบ่าว (Groom's parents)